Jdi na obsah Jdi na menu
 Právní zastoupení poškozených převzala advokátní kancelář Jehne, Vodák a partneři se sídlem Školská 32, Praha 1 která se, mimo jiné činnosti, ve spolupráci s asistenční službou AUTO 3000 s.r.o. se sídlem 5. května 714/1 zabývá právním zastoupením účastníků dopravních nehod.Dne 29. 1. 2009 v době kolem 21.40 hodin došlo k dopravní nehodě na silnici I. tř. č. 6 v katastru obce Březová u Sokolova.

K nehodě došlo mezi vozidly BMW X 5, RZ: 1K8 2552, řízené řidičem MUDr. Jaroslavem Révayem, a vozidlem Renault Clio, RZ: 2Kx xxxx, řízeném řidičkou Veronikou J. a vozidlem Volvo 940 řízené řidičem Martinem Voborníkem.

K dopravní nehodě dle šetření Policie ČR, OŘP Sokolov došlo tak, že řidič Révay při projíždění pravotočivé zatáčky vjel se svým vozidlem BMW X5 přímo do protisměru, kdy před tím se svým vozidlem přejel vodorovnou dopravní značku V1b a zároveň dvojitou plnou čáru, v  protisměru se střetl s vozidlem Renault Clio a následně se čelně střetl s vozidlem Volvo. Při dopravní nehodě došlo ke zranění řidičky vozidla Renault Clio a především ke smrtelným zraněním řidiče vozidla Volvo 940, pana Martina Voborníka a jeho spolujezdkyně Lenky Svědíkové.

Po dopravní nehodě byl u řidičky vozidla Renault Clio dechovou zkouškou vyloučen alkohol. U řidiče vozidla Volvo, který na místě dopravní nehody zemřel je vliv alkoholu předmětem dalšího zkoumání a bude určen pitvou, lze však s ohledem na okolnosti případu předpokládát, že žádný alkohol před jízdou nepožil.

Řidič vozidla BMW X5 se odmítl podrobit dechové zkoušce na alkohol a zároveň se odmítl podrobit odběru krve nebo moči. Z tohoto důvodu nelze vyloučit požití alkoholu či jiných návykových látek. Lékař konstatoval v jeho případě lehké zranění hrudníku. Po ošetření v nemocnici v Sokolově řidič vozidla BMW podepsal revers a z nemocnice odešel.

Dle dosavadního šetření Policie ČR je ze zavinění dopravní nehody podezřelý řidič vozidla BMW a v současné době je stíhán policejním orgánem Policie ČR Krajského ředitelství, služby kriminální policie a vyšetřování pro trestný čin ublížení na zdraví.

V současné době probíhá přípravné trestní řízení , které bude probíhat do doby zpracování znaleckých posudků z oboru analýza nehodového děje a zkoumání technického stavu zúčastněných vozidel a dále do objasnění dalších skutečností souvisejících s dopravní nehodou. přípravné řízení bude s největší pravděpodobností ukončeno v průběhu měsíce dubna 2009.

Právní zastoupení poškozených převzala advokátní kancelář Jehne, Vodák a partneři se sídlem Školská 32, Praha 1 která se, mimo jiné činnosti, ve spolupráci s asistenční služnou AUTO 3000 s.r.o. se sídlem 5. května 714/1 zabývá právním zastoupením účastníků dopravních nehod. Při advokátní kanceláři pracuje oddělení zastoupení poškozených, které se zaměřuje na pomoc poškozeným motoristům při způsobených věcných škodách či škodách na zdraví a vymáhá náhradu škody po odpovědných subjektech. Tato problematika je v naší společnosti čím dále závažnější. Primárním účelem právního zastoupení poškozeného je pomoci mu domoci se dostatečného odškodnění za způsobené škody, tak aby byla způsobená škoda co nejvíce kompenzována, byť v případech, jako je tento se škoda nedá vykompenzovat penězi. Při shora uvedené dopravní nehodě byly způsobeny škody na životech, které jsou nevratné. K maximální výši odškodného a minimalizování způsobených škod je tedy primárně zaměřena činnost advokátní kanceláře Jehne, Vodák a partneři a společnosti AUTO 3000 s.r.o. V daném případě mají pozůstalé osoby nárok jak na finanční odškodnění za škodu způsobenou provozem vozidla tak za zásah za do osobnostních práv za utrpěnou nemajetkovou újmu.

Přestože podle oficiálních statistik je trend počtu dopravních nehod snižující, rostou počty závažných dopravních nehod se značnými škodami materiálními, ale zejména se zvyšuje počet škod na zdraví s tragickými následky účastníků nehod. Značné množství takto způsobených nehod je zaviněno alkoholem a omamnými látkami, agresivitou a bezohledností řidičů, kdy zejména střety velkých vozidel s vozidly menších rozměrů, nižší kategorie bývají pro řidiče těchto vozů fatální. Současná situace dle mého názoru nelze změnit jinak, než zpřísněním trestů pro účastníky dopravních nehod a všeobecně pro řidiče, kteří řídí a případně zaviní nehodu pod vlivem alkoholu, omamných látek nebo bezohledností a agresivitou. Pokud tresty za řízení pod vlivem návykových látek nebudou natolik přísné, aby odradili řidiče od řízení po požití těchto látek, pak k těmto dopravním nehodám bude docházet i nadále. Zejména požití alkoholu se naprosto neslučuje se řízením motorových vozidel a pokud to účastník silničního provozu odmítá respektovat, pak nemůže být účastníkem silničního provozu jako řidič neboť oprávněním k řízení motorového vozidla mu společnost dává do ruky zbraň. 

Jedinou možností, jak zamezit nehodám s takovými následky, jako je nehoda popisovaná je ukládat takové tresty, které viníkům těchto nehod natolik zkomplikují a změní jejich život jako jejich obětem a pozůstalým po nich. V souvislosti s tím se domnívám, že legislativní změny jsou nezbytné a pokud chceme zvrátit současný nepříznivý trend ve vývoji dopravních nehod se závažnými následky, je nutno se legislativními změnami zabývat. Je zcela nepochybné, že některá zákonná ustanovení, kdy viníka dopravní nehody není možno donutit k tomu, aby se podrobil zkoušce na alkohol v krvi či moči jsou překonaná. Vzhledem k těmto skutečnostem by bylo vhodné zabývat se změnami jak v petici, která vznikla po tragické smrti Martina Voborníka a Lenky Svědíkové, tak i dalšími změnami i na úrovni ústavního práva.